Grāmatas

Izdevumi veselības psiholoģijas ietvarā sniedz plašu informāciju par tēmām un aspektiem saistībā ar psiholoģisko labizjūtu un veselības sekmēšanu. Šīs grāmatas ir noderīgas gan psihologiem un psiholoģiju studējošajiem, gan veselības aprūpes speciālistiem un citiem interesentiem, kuri vēlas pilnveidot savu izpratni par veselības psiholoģiju. 

Tās piedāvā iespēju iepazīties ar mūsdienu zinātnes sasniegumiem un praksi veselības aprūpē, kā arī nodrošina ieskatu dažādos aspektos saistībā ar veselības psiholoģiju, sniedzot gan teorētisku pamatojumu, gan praktiskus ieteikumus. Tās ir vērtīgs resurss, kas palīdzēs paplašināt izpratni par cilvēku psihisko veselību un sekmēs veselīgu dzīvesveidu.

Klīniskā un veselības psihologa profesionālā darbība veselības aprūpes vidē: aktualitāte, pieredze, izaicinājumi

Jeļena Koļesņikova, Kristīne Mārtinsone, Gunta Freimane, Ivans Jānis Mihailovs: Rīgas Stradiņa universitāte, 2022

Izdevumā īsi raksturota klīniskā un veselības psihologa profesionālā darbība, akcentējot darbu veselības aprūpē. Šajā vidē šīs psihologu profesionālās darbības jomas pārstāvji gan sniedz būtisku ieguldījumu klienta/pacienta psihiskās veselības uzlabošanā, gan arī sekmē līdzestību, tādējādi ietekmējot arī ārstēšanas efektivitāti. 

Izdevumā ietvertā informācija būs noderīga psihologiem un psiholoģiju studējošajiem, veselības aprūpes speciālistiem, sabiedrības veselības jomas pārstāvjiem, kā arī valsts pārvaldē strādājošajiem. Šis izdevums varētu būt saistošs arī tiem, kas interesējas par psiholoģijas mūsdienu sasniegumiem, iespējām pilnveidot veselības aprūpes praksi un uzlabot klienta/pacienta pieredzi veselības aprūpē.

Veselības psiholoģija:
teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva

Kristīne Mārtinsone, Velga Sudraba: Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Kolektīvajā monogrāfijā aplūkoti daudzi būtiski veselības psiholoģijas pamatjautājumi. Grāmata adresēta psihologiem un veselības jomas speciālistiem un psiholoģiju studējošajiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar veselības saglabāšanas un slimību profilakses jautājumiem, stresa mazināšanu, pacientu, kam ir hroniskas slimības, veselības aprūpi, veselības uzvedības novērtēšanu un optimizēšanu, pacientu izglītošanu un komunikācijas uzlabošanu veselības aprūpes vidē.

Attālinātā psiholoģiskā palīdzība un konsultēšana

Zane Gulbe, Ivans Jānis Mihailovs, Inese Paiča, Kirils Dubiņins, Tatjana Bergmane: Rīgas Stradiņa universitāte, 2021

Izdevumā ietverts gan individuālās, gan grupu psiholoģiskās palīdzības un konsultēšanas raksturojums, aplūkota ētisko un tiesisko aspektu nozīmība, uzsvērtas datu drošības un konfidencialitātes prasības, profesionālajā darbībā sniedzot psiholoģisko palīdzību un konsultējot attālināti, kā arī piedāvāts neliels ieskats digitālajā kompetencē 21. gadsimtā sākumā. 

Šis materiāls būs noderīgs psihologiem, psihologiem-pārraugiem un psiholoģiju studējošajiem, citu palīdzošo profesiju pārstāvjiem, kuri savus pakalpojumus piedāvā un sniedz attālināti, piemēram, pedagogiem, supervizoriem, sociālajiem darbiniekiem, karjeras konsultantiem, koučiem / izaugsmes veicinātājiem un dažādu jomu konsultantiem. 

Veselības psiholoģija – psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma

Kristīne Mārtinsone, Gunta Freimane: Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Šajā izdevumā īsi raksturota veselības psiholoģija – svarīga psiholoģijas zinātnes apakšnozare un psihologa profesionālās darbības joma. Laikā, kad veselību uzskatām par indivīdam un sabiedrībai ļoti nozīmīgu vērtību, darbā ietvertā informācija būs noderīga ne tikai psihologiem un psiholoģiju studējošajiem, bet arī tiem profesionāļiem, ar kuriem psihologi sadarbojas, strādājot monoprofesionāli vai multiprofesionālā komandā. 

Izdevums varētu būt saistošs arī tiem, kuri interesējas par psiholoģijas mūsdienu.

Veselības psiholoģija

Kristīnes Mārtinsones un Velgas Sudrabas redakcijā: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016

Grāmatā īpaša uzmanība pievērsta veselības uzvedības teorijām un modeļiem un to izmantošanai veselības psiholoģijā. Atsevišķas apakšnodaļas veltītas sāpju menedžmenta jautājumiem, kā arī veselības psiholoģijas pieejai hronisku, dzīvību apdraudošu un nespēju izraisošu slimību gadījumā.

Kolektīvā monogrāfija būs noderīga psihologiem, veselības aprūpē strādājošajiem, citu palīdzošo profesiju pārstāvjiem, kā arī psiholoģiju studējošajiem un visiem tiem, kurus interesē psiholoģijas un veselības zinātņu integrācijas jautājum