Par biedrību

Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija dibināta 2012. gada 12. decembrī

LVPA vīzija

Atbilstoši mūsdienu veselības psiholoģijas teorētiski un empīriski pamatotajiem principiem un ievērojot starptautisko un nacionālo regulējumu, Latvijā ir izveidota veselības psiholoģijas darbības joma, un darbojas veselības psihologi, kuri sadarbojoties ar citiem profesionāļiem, strādā veselības un sociālās aprūpes, kā arī izglītības nozarē.

LVPA misija

Attīstīt un popularizēt veselības psiholoģijas darbības jomu Latvijā, un apvienot profesionāļus, kuri strādā veselības, sociālās aprūpes un izglītības nozarē, lai veicinātu iedzīvotāju fiziskās, psihiskās un sociālās veselības uzlabošanu.

Valdes sastāvs


Sandra Dzilna

valdes locekle

Zane Gulbe

valdes priekšsēdētāja

Mārtiņš Taranda

valdes loceklis

Kļūt par biedru

Informācija par to, kā kļūt par biedru

Mūsu vērtības

Informācija par LVPA

Goda biedri

Informācija par goda biedriem

Statūti

LVPA statūti

EHPS

Informācija par Eiropas veselības psihologu savienību (European Health Psychology Society)

Kontakti

LVPA kontaktinformācija