Kļūt par LVPA biedru

Biedrībā var iestāties jebkura juridiska vai fiziska persona, aizpildot iesniegumu.

Pēc reģistrācijas anketas aizpildes LVPA valdes priekšsēdētāja sazināsies ar Jums. Nepieciešams sagatavot savu CV latviešu valodā, iepazīties ar LVPA statūtiem.

Juridiskajām personām iesniegumam jāpievieno reģistrācijas apliecības kopija un statūtu kopija.