Profesionālās darbības regulējums Latvijā

Profesionālās darbības pārraudzība

LVPA valde vērš uzmanību uz psihologa profesionālās darbības pārraudzības aktualitāti un tās kārtību pēc Psihologu likumā un saistošajos dokumentos noteiktās kārtības – klīniskajā un veselības psiholoģijas jomā, kā un pārējās psihologa profesionālās darbības jomās.

Profesionāla sadarbība ar psihologu-pārraugu, pēc psihologu likumā noteiktā – ir obligāti nepieciešama visās psihologa profesionālās darbības jomās (katrā no tām atsevišķi ar attiecīgās profesionālās darbības jomas pārraugu).

Informācija par Latvijā sertificētiem psihologiem-pārraugiem ir pieejama Psihologu reģistrā, meklētājā atlasot profesionālās darbības jomu un aktivizējot izvēlni - Piešķirtas psihologa-pārrauga tiesības: Psihologu reģistrs (VIIS)

Informācija par psihologu profesionālās darbības regulējumu

Informācija par psihologu profesionālās darbības regulējumu un ar to saistītajiem aspektiem ir pieejama Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) mājas lapā, sadaļā: psihologiem

Noderīgas saites: